Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

What difference will BioEUParks make?

Tue, 09/10/2013 - 16:31 -- f.barbera

V času trajanja projekta bo v petih evropskih parkih  razvita metodologija, ki bo pomagala pri osnovanju, upravljanju in umeščanju lokalnih biomasnih verig. Projekt bo tako prispeval k:

  • trajnostnemu upravljanju okolja – kako rabiti biomaso za proizvodnjo energije v zavarovanih območjih, da le to ne bi negativno vplivalo na okolje in prebivalce zavarovanih območij;
  • povezovanju in delu z domačini – vključevanje različnih deležnikov v projekt je zagotovilo za transparentno in dolgoročno sodelovanje z vsemi ključnimi akterji pri projektu;
  • dolgoročnim ugodnim učinkom – biomasne proizvodne verige bodo delovale tudi po zaključku projekta in sicer v danih socialnih, gospodarskih in ekonomskih razmerah;
  • k povečanju gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju
NIKE HYPERLIVE EP