Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

What are the EU 20-20-20 targets?

Mon, 01/26/2015 - 13:13 -- f.barbera

Evropska unija je sprejela marca 2007 Energy & Climate Package. Ta načrt vsebuje ambiciozno dosego energetskih in podnebnih ciljev 3x20, kar pomeni: zmanjšanje emisij za 20%, 20% naj bi se povečala uporaba obnovljivih  virov energije, 20% naj bi se povečala energetska učinkovitost do leta 2020.
Da bi dosegli te cilje, morajo države članice sprejeti zavezujoče nacionalne cilje za povečanje deleža obnovljivih virov energije do leta 2020.
Nacionalni cilji bodo v celoti doseženi, če se bo poraba obnovljivih virov zvečala za 20%, kar je dvakratno povečanje iz leta 2010, prav tako je potrebno za 10% zmanjšati porabo virov energije v prometnem sektorju.
Tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bo omogočilo zmanjšanje odvisnosti EU od energije iz uvoza.

Click here to read the OVERVIEW OF EUROPE 2020 TARGETS

Nike Air Jordan 11Lab4 Retro 4 Patent Leather